Misioni

Në menaxhimin e Shoqërisë suaj dhe përbërësve të saj ju me siguri e keni vënë re se rezultatet më të sakta dhe të shpejta të inventarëve mund të përmirësojnë situatën si tek shpenzimet duke i ulur ato, edhe tek mjedisi i punës duke e përmirësuar atë.

Kryesisht këto janë arsyet për të cilat ju propozojmë të na besoni ne si Kompani R.I.S (Retail and Inventory Specialist) inventarët e Shoqërisë tuaj, mbështetur në 7 përparësitë kryesore që ne ofrojmë:

 1. Shërbim profesional.
 2. Saktësi dhe besueshmëri e informacioneve të mbledhura.
 3. Stafi juaj mund të përqendrohet në aktivitetin e tij dhe si rrjedhojë sjell përmirësim të mëtejshëm të shërbimit.
 4. Aftësia për të përdorur shumë ekipe të formuara të gatshme për të përfunduar shpejt punën.
 5. Inventarizim në vetëm 6 orë pune nga fillimi i numërimit.
 6. Rezultati dorëzohet në format elektronik sipas kërkesës, në fund të numërimit.
 7. Zgjidhje inovative të përshtatura me teknologjitë e reja

R.I.S. (Retail and Inventory Specialist) merr përgjegjësinë e të gjithë Veprimtarisë:

 • Përgatitje Informatike
 • Mapping rigoroz i dyqaneve
 • Numërim
 • Kontroll (kontrollet kryhen gjatë numërimit nga të dyja palët, si nga ekipet RIS dhe nga Klienti)
 • Dorëzimi i rezultateve (direkt në terren)

Sistemi jonë ju lejon të kryeni kontrollet dhe korrigjimet gjat inventarit nga tableti.

Siç u specifikua edhe më parë një shërbim i tillë "çelësat në dorë" do ti mundësonte stafit tuaj të përqendrohet në aktivitetin e tij me më shumë përfitim.